Kontakt
Mgr. Dana Vepřková předsedkyně správní rady Nadačního fondu
IČ 684 04 999
č.ú.12134161/0100
tel. +420 723 531 639
e-mail: dana.veprkova@gymkh.eu
kabinet DEj denně
dle rozvrhu
Kdo je online
Právě připojeni - hostů: 2 
Statistics
OS : Linux f
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.33
Čas : 23:45
Ukládání do vyrovnávací paměti : Zakázáno
GZIP : Zakázáno
Členové : 12
Obsah : 33
Odkazy : 6
Počet zobrazení článků : 45405

Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora

Vítejte na webu nadačního Fondu Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Nadace Gymnázia Kutná Hora byla založena  svým zřizovatelem, Gymnáziem Jiřího Ortena  a registrována Okresním úřadem v Kutné Hoře pod čj: RVV 2/93 – N/R. Nadační fond je v souladu s §35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb.. o nadacích a nadačních fondech, zapsán do nadačního rejstříku jako Nadační fond gymnázia Kutná Hora. Nadační fond zároveň přejímá veškeré závazky nadace vůči všem jejím dosavadním sponzorům.
 
Děkujeme Vám za Vaše dary

 

Vážení rodiče, absolventi a přátelé GJO,

s počátkem nového školního roku bychom Vás rádi informovali o činnosti Nadačního fondu Gymnázia Kutná Hora a požádali Vás o příspěvek na podporu jeho činnosti.

Posláním Nadačního fondu je jednak udržování nadstandardu v oblasti materiálního vybavení naší školy, který by jinak nebylo možné zajistit, jednak poskytování individuálních příspěvků studentům na akce typu lyžařských a turistických kurzů, zahraničních výměnných pobytů atd. Pomocí těchto příspěvků je umožněna účast na akcích i studentům z rodin, jejichž aktuální finanční situace je méně komfortní.

Podrobnější přehled aktivit Nadačního fondu najdete na přiloženém letáčku.

K úspěšnému pokračování aktivit Nadačního fondu jsou samozřejmě nutné nemalé finanční prostředky. Proto bychom Vás rádi touto cestou požádali o příspěvek na činnost. Jeho výše závisí zcela na Vašem uvážení, nicméně pro letošní školní rok bychom za vhodnou považovali částku 1000 Kč. Samozřejmě s Vámi bude uzavřena řádná darovací smlouva.

Vaší podpory, které se Nadačnímu fondu dlouhodobě dostává, si nesmírně vážíme a ceníme a chtěli bychom Vás ujistit, že prostředky fondu jsou využívány maximálně účelně a hospodárně.

 

S úctou za správní radu Nadačního fondu

Mgr. Dana Vepřková, předsedkyně správní rady NF

 

V Kutné Hoře